Czy leczenie kanałowe jest bezpieczne? Sprawdź odpowiedź.

Leczenie endodontyczne to bardzo często stosowana w gabinetach dentystycznych procedura. Jest ona zalecana przede wszystkim w przypadku stwierdzenia przez stomatologa martwicy zęba. Brak podjęcia zdecydowanych działań może w tym wypadku prowadzić do bardzo poważnych powikłań, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia jamy ustnej pacjenta, ale również jego ogólnej kondycji, w tym dobrostanu licznych układów i narządów.

Wynika to głównie z zagrożenia rozwoju silnego stanu zapalnego. W związku z powyższym wielu pacjentów zastanawia się nad tym: czy i kiedy należy podjąć odpowiednie działania oraz czy leczenie kanałowe jest bezpieczne?

Na czym polega leczenie kanałowe zęba?


Jak wspomniano powyżej, pacjenci często mają wątpliwości dotyczące konieczności oraz terminu podejmowania działań oraz tego: czy leczenie kanałowe jest bezpieczne? Ich obawy w dużej mierze wynikają z niewiedzy oraz złej obiegowej opinii wyrażanej na ten temat. Jednakże, należy bardzo zdecydowanie podkreślić, że w przypadku uzasadnionych medycznie wskazań, leczenie należy podejmować bez zbędnej zwłoki. Nieleczona martwica zębów może bowiem prowadzić do zagrażającego zdrowiu i życiu pacjenta stanu zapalnego.

Leczenie kanałowe jest bardzo skomplikowane, długotrwałe oraz wymaga ponadprzeciętnego zaangażowania ze strony stomatologa. Pomimo to, nie jest możliwe zagwarantowanie jego pełnej skuteczności, a w dodatku są sytuacje, w których nie może być ono nawet podejmowane. Dotyczy to zazwyczaj istnienia innych chorób pacjenta lub też zwapnienia korzeni zębów. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest ekstrakcja korzenia lub całego zęba.

W momencie, w którym leczenie endodontyczne jest jednak podejmowane, wszelkie działania mają na celu usuniecie z kanałów martwej miazgi zębowej. Wykorzystuje się wówczas metody mechaniczne oraz chemiczne. Podczas pierwszych z nich używane są pilniki endodontyczne, zaś podczas drugich – płyny do irygacji. Połączenie obu technik wpływa na wyższą skuteczność zabiegu, w tym efektywne usuwanie bakterii chorobotwórczych. Oczyszczony kanał jest wypełniany za pomocą specjalistycznych materiałów stomatologicznych.

Wskazania do leczenia kanałowego zębów


Jak wspomniano powyżej, leczenie endodontyczne powinno być podejmowane w momencie, w którym stwierdza się martwicę zęba. Działania mają na celu ograniczenie rozwoju stanu zapalnego oraz zmniejszenie ryzyka pojawienia się groźnych dla zdrowia powikłań.

Bezpieczeństwo leczenia kanałowego


Odpowiedź na pytanie o to: czy leczenie kanałowe jest bezpieczne jest pozytywna pod kilkoma warunkami. Po pierwsze zawsze powinno być ono podejmowane zaraz po stwierdzonej martwicy, ponieważ wpływa to na zakres i skuteczność zabiegu. Ponadto, przebieg leczenia zależy od wiedzy i umiejętności stomatologa. Leczenie endodontyczne zawsze musi być prowadzone w specjalistycznym gabinecie lekarskim, przy zachowaniu najwyższych standardów higienicznych.

Warto również zaznaczyć to, że leczenie endodontyczne powinno być stosowane równolegle z antybiotykoterapią, która w znacznym stopniu hamuje wzrost i ogranicza ilość patogenów. W celu uniknięcia negatywnych skutków ubocznych może być ona wspomagana probiotykami.

Post Author: Artur