Jak wygląda konsultacja implantologiczna?

Implantologia zalicza się do dziedzin stomatologii, których głównym celem jest przywracanie estetyki i funkcjonalności jamy ustnej z wykorzystaniem implantów stomatologicznych. Implanty stomatologiczne to obecnie jedno z najlepszych, a przez wielu określane jako najlepsze rozwiązanie w zakresie leczenia bezzębia. Na implantach można zastosować także inne rozwiązania, takie jak protezy – dzięki temu, proteza jest świetnie ustabilizowana.

Nim jednak dojdzie do wszczepienia implantów, musi zostać przeprowadzona konsultacja implantologiczna. Dowiedz się, na czym polega konsultacja implantologiczna i dlaczego pełni ona niezwykle ważną funkcję w całym procesie leczenia.

Wywiad na konsultacji

Konsultacja stomatologiczna to przede wszystkim rozmowa, ankieta przeprowadzona przez lekarza implantologa, celem rozeznania się w stanie ogólnym pacjenta – pozyskanie informacji dotyczących przyjmowanych leków i nie tylko. Pacjenci będą musieli powiedzieć o wielu kwestiach ze swojego życia, jednak jest to istotne, gdyż niepoinformowanie lekarza implantologa o nich może skutkować tym, że implant nie przyjmie się. Dodatkowo, brak kluczowych informacji utrudni implantologowi opracowanie skutecznej drogi przeprowadzenia zabiegu implantacji.

Konsultacja implantologiczna pełni ważną funkcję w całym procesie leczenia implantologicznego, gdyż to podczas niej dochodzi do wyposażenia lekarza w niezbędne informacje, z których pomocą jest w stanie zaplanować przebieg leczenia, które najprawdopodobniej okaże się skuteczne. Istotnymi kwestiami, które porusza konsultacja implantologiczna, są przede wszystkim informacje o nałogach, o posiadanych chorobach. Dodatkowo, konsultacja implantologiczna wymaga wykonania zdjęcia pantomograficznego.

Badanie kliniczne przeprowadzane przez implantologa

Badanie kliniczne pełnią ważną funkcję przy zabiegu implantacji. Implantolog potrzebuje zdobyć istotne informacje na temat zębodołu, w którym w niedługim czasie zostanie umieszczony implant. Odpowiednie przeanalizowanie tkanek miękkich, znajdujących się w okół zębodołu, jest niezwykle istotne przed zabiegiem. Sprawdzenie stanu tkanek, chorób sąsiadujących zębów, pełni ważną funkcję, gdyż ma to wpływ na ostateczny efekt zabiegu. Zdjęcie pantomograficzne jest obowiązkowe przed leczeniem z wykorzystaniem wszczepu stomatologicznego, gdyż za jego sprawą lekarz jest w stanie dowiedzieć się, ile kości znajduje się w szczęce pacjenta. Badań przed leczeniem z wykorzystaniem wszczepu jest sporo, jednak dzięki temu leczenie jest bardziej efektywne.

Post Author: Artur