Czym są mosty adhezyjne?

Mosty adhezyjne są mostami, które wyróżniają się sposobem mocowania. Pacjenci decydują się na mosty adhezyjne, gdyż ten rodzaj wypełnienia nie wymaga szlifowania zębów, przez co jest on stosunkowo nieinwazyjny i odwracalny. Dowiedz się, czym są mosty adhezyjne i dlaczego warto uwzględnić je przy poszukiwaniu idealnego rozwiązania protetycznego. 

 

Mosty adhezyjne – czym są?

 

Mosty adhezyjne wliczają się do grona mostów protetycznych, jednak zdecydowanie różnią się one od tradycyjnych konstrukcji. Przede wszystkim, ten rodzaj mostu protetycznego mocuje się do zębów sąsiadujących z luką, z użyciem żywicy kompozytowej. Ich budowa składa się na tzw. retainery, które wykonuje się między innymi z metalu, a także na koronę zęba – najczęściej porcelanową. 

 

Leczenie protetyczne, które wykorzystuje mosty adhezyjne, wymaga wykonania przez stomatologa odpowiednich badań, mających na celu zweryfikować, czy dany pacjent kwalifikuje się do tego rodzaju leczenia. Mosty adhezyjne wytwarza się w ciągu maksymalnie dwóch dni, dlatego wypełnienie ubytku tym sposobem jest bardzo szybkie.

 

Wskazania do zastosowania mostów adhezyjnych

 

Mosty adhezyjne stosuje się w przypadku pojedynczych ubytków. W przypadku pojedynczych ubytków, konieczne jest, aby zęby sąsiadujące były zdrowe i trzymały się stabilnie – w innym wypadku nie będą mogły stanowić filaru dla mostu adhezyjnego. Dodatkowo, z racji odwracalności zabiegu mocowania mostu adhezyjnego, ten rodzaj mostu można zastosować także przejściowo, przed podjęciem zabiegu wstawienia właściwego mostu lub przed wszczepieniem implantu stomatologicznego.

 

Przeciwwskazania do mostów adhezyjnych

 

Mosty adhezyjne nie powinny być stosowane przez pacjentów, którzy zmagają się z bruksizmem. Bruksizm może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia mostu, dlatego przed podjęciem leczenia protetycznego z użyciem mostu warto jest skonsultować się z lekarzem dentystą i rozważyć użycie szyny relaksacyjnej.

 

Mosty adhezyjne nie mogą być zastosowane także w przypadku niektórych wad zgryzu – decyzję o możliwości zastosowania takiego mostu należy pozostawić lekarzowi. Dodatkowo, mosty adhezyjne są stosowane wyłącznie u dzieci i młodzieży – nie praktykuje się mocowania mostów adhezyjnych u pełnoletnich osób.

 

Warto jest także zweryfikować, czy dany pacjent jest uczulony na metale występujące w konstrukcji mostu adhezyjnego. Jeśli tak – ten rodzaj leczenia nie powinien być podejmowany; w przeciwnym razie pacjent musi liczyć się z wystąpieniem reakcji uczuleniowej.

 

Post Author: Artur